Fuck book homo norsk pornografi

fuck book homo norsk pornografi

.

Fuck book homo norsk pornografi

ESCORT DATE OSLO HOMO SEX I ARENDAL

ESCORTE OSLO TROMSO ESCORT BØSSE

: Fuck book homo norsk pornografi

Dogging norway homoseksuell over dating Både jenter og gutar slåst mindre enn før. I Christian V lov avsom delvis er bygd på bibelens moselover, straffes sodomi med blandt annet bål og brann. Why you gotta be so mean? Ellers bidrar du bare til denne kulturen jeg beskrev. Bøsse sandnes escort backstage escort har ikke jobb, fuck book homo norsk pornografi. Hun slet psykisk i noen år og ble veldig innesluttet. Kristendommen og "kulturelle røtter" Selv om den obligatoriske kirkegangen ved semesterslutt er gudsjammerlig kjedelig for de fleste skolebarn og for ikke så rent få lærereog selv om bibelhistorien i flere og flere tilfeller må fortelles som de rene eventyr med mindre læreren skal hykle til den store gullmedaljen, er det facebook dating homoseksuell sex photo sterk opinion, ikke minst blant landets sosialdemokratiske makthavere, for at kristendomsundervisningen i skolen skal fortsette.
Fuck book homo norsk pornografi Dette begrunnes ikke med den samlede befolkningens enestående kristne aktivitet som ikke kan påvises, uansett hvilken statistisk metode man velgermen med henvisning til "våre kulturelle røtter". Noen er deprimerte for gode grunner, andre har ingen. Spørsmålet blir hvilke typer av forskjeller makthaverne ser seg i stand til å tolerere. Norske musikere gjør karriere av å eksperimentere med queer kjønnsidentitet. En liten gutt pleide å kalle henne for Emil, fordi han ikke fikk det til å stemme; Emilie var et jentenavn.
Fuck book homo norsk pornografi 496
THAI HOMO ESCORT SEX ESCORT G Mobbing er ikke greit, uansett. Bare vis at du er der. Takk til det musikalske geniet og det kunstneriske talentet ingen ser. Selvportrett     Kommentarer: Luke 4 finner du. Den gangen i en fjern fortid, for sånn tyve-femogtyve år siden, da offentligheten snakket mer om klasseforskjeller enn om etniske forskjeller, sa man om barn av arbeidere at de hadde det vanskelig på skolen fordi de kom fra "ressurssvake" hjem.
Home · Books · Articles · Journalism · PDFs · Overheating · About Det er en offentlig sannhet at Norge er et homogent, altså ensartet samfunn. at det var totalforbud mot å servere alkohol i landet, som er motstandere av sex før ekteskapet og homoseksuell praksis, som er tilhengere av sensur og forbud mot pornografi. Jeg vil også takke Norsk Antropologisk Forening (NAF)s Årskonferanse for Iscenesettelser av kjønn om sine informanter, homo-/biseksuelle menn som kler .. utføre en rekke seksuelle handlinger med vico'er; menn de har sex med Han fatta interesse for denne typen pornografi, fortalte han, fordi det i filmene blei . mar Takk til dere som holder Norge oppe og går. .. har rett til å røre deg, ha sex med deg eller gjøre noe med deg uten ditt bevisste samtykke. . Porno som bare gir gutten nytelse og damene må suge til de kaster opp. . Tenk så morsomt det hadde vært å fortelle de gardistene et par homo-vitser! ler hun.

For å bruke et treffende folkelig uttrykk: Alle skal gjennom den samme kverna. Sosialiseringen gjennom skolen skaper fellesskap mellom innbyggere i Harstad og innbyggere i Porsgrunn -- et fellesskap som ellers ikke ville ha vært der. De får både elementer av kulturell likhet ved at de lærer de samme tingene, og en subjektiv følelse av samhørighet ved at de blir sosialisert til et selvbilde som norske.

Det er sikkert mange nordmenn som tror at de er født norske, men i likhet med andre kulturtrekk må norskhet tilegnes, gjennom deltagelse i offentlige ritualer som I en interessant artikkel fra den tiden han fremdeles var praktiserende sosiolog, "Om ulikhetens reproduksjon" fra , skriver Gudmund Hernes om hvordan etterkrigstidens sosialdemokratiske skolepolitikk ikke hadde lykkes i å skape resultatlikhet.

Hernes mente den gangen som nå at likhet var et mål, selv om det nok i praksis var uoppnåelig. Hernes skrev ikke på syttitallet om kulturforskjeller, verdier og religion, som er sentrale temaer i nittitallets skoledebatt. På dette feltet er spørsmålet imidlertid også i hvilken grad det er mulig og ønskelig å oppnå likhet.

I resten av dette kapittelet skal jeg argumentere for at dette målet verken er mulig eller ønskelig å oppnå, og at makthaverne er ute på ville veier når de legitimerer en bestemt skolepolitikk ved å påberope seg "røtter".

Multikulturalismen og retten til å slippe Når det holdes konferanser og arrangeres høringsrunder om forholdet mellom ulike livssyn i skolen og ellers, er det vanligvis bare de religiøse som slipper til; ateistiske humanetikerne får riktignok også være med, men de blir inndefinert i religionsbegrepet og behandlet som en religiøs minoritet på linje med andre. Dermed gis allmennheten det inntrykk at landets befolkning består av religiøse grupperinger organisert som interesseorganisasjoner med ledere som til sammen representerer hele befolkningen.

For en ganske stor andel av befolkningen er en slik inndeling utilfredsstillende. For dem er religion irrelevant; de tolererer at andre holder guder, men forbeholder seg retten til selv å slippe. De fleste etniske nordmenns forhold til kristendommen er i praksis preget av likegyldighet. Folk flest har nok et emosjonelt forhold til de lutherske ritualene, særlig til overgangsritene dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse, men det skyldes ikke at de bringer dem nærmere en gud, men fordi de skaper en rituell ramme omkring sosiale høytider.

Mange går også i kirken på julaften fordi det gir en stemningsfull opptakt til det hedenske blotet senere på kvelden. På dette området er de fleste, vil jeg påstå, både uvitende og likegyldige. Bare en minoritet ber bordbønn og aftenbønn.

En kanskje enda mindre minoritet går i kirken på en vanlig søndag. Det store flertall av etniske nordmenn bruker kirken som en serviceinstitusjon, som sørger for at de sosiale overgangsritene arrangeres slik de skal. Derfor er det gåtefullt at det ikke er større motstand enn det som faktisk er tilfellet, mot den obligatoriske kristendomsundervisningen i skolen. For ganske mange norske innbyggere med muslimsk bakgrunn stiller saken seg på samme måte.

Det er like lite sant at imamene representerer disse minoritetene, som at Per Lønning og Andreas Aarflot representerer ham som har skrevet dette kapittelet. Det burde derfor være et selvfølgelig krav at retten til en religion også må innbefatte retten til å slippe, et prinsipp som dessverre aldri nedfeller seg i de statlig regisserte "dialogene" mellom religiøse interessegrupper. Prinsippet om retten til å slippe kan utvides til også å gjelde på andre områder.

Ikke minst er det presserende at offentligheten, og spesielt makthaverne, distanserer seg fra det multikulturalistiske samfunnssynet, som i grove trekk ser slik ut: Samfunnet består av én majoritetskultur og mange minoritetskulturer.

Hver og en av dem inneholder et bestemt antall mennesker, som er kulturelt like de deler verdier, verdensbilde, tradisjon og "røtter" , samtidig som de er kulturelt forskjellige fra alle dem som tilhører en av de andre kulturene. Den personlige identitet, jeg-følelsen og selvtilliten, avhenger av et avklart og entydig forhold til ens kultur. Disse kulturene må respekteres, selv om minoritetskulturene må innordne seg under den dominerende majoritetskulturen.

Dette skulle altså bety at de svinespisende, øldrikkende pakistanerne på Galgeberg tilhører samme kultur som de fundamentalistiske imamene på Grønland, men ikke samme kultur som de svinespisende, øldrikkende nordmennene på Galgeberg, som for øvrig jobber samme sted og bor samme sted som dem?

Og at hedenske, jordnære hedmarkinger, som aldri har ofret høyere makter en eneste tanke, tilhører samme kultur som bedehusgjengere som vil forby homofili, eller for den saks skyld postmoderne nihilister i Oslo 5?

Det kan faktisk se slik ut, hvor merkelig det enn må virke for enhver selvstendig tenkende person. Ikke nok med at den multikulturalistiske tenkemåten deler inn befolkningen vilkårlig langs etniske i stedet for kulturelle linjer; den får også identitetstvang og hva jeg annetsteds har omtalt som kulturterrorisme Kulturterrorismen , Spartacus , som konsekvens. For selv om man er vokst opp med nordamerikansk massekultur og en urban livsstil som ikke skiller seg nevneverdig fra ens jevnaldrendes livsstil i Amsterdam eller Birmingham, skal man tvinges til å tro at man "egentlig" er bonde og at ens kultur "egentlig" har å gjøre med rosemaling og hardingfele -- man har bare ikke oppdaget det ennå.

Hva barn av innvandrere angår, blir de tilsvarende fortalt at de har et "identitetsproblem" dersom de ikke kan gjøre rede for om de er norske eller f. Selvfølgelig kan de ikke det! De er, for øvrig i likhet med oss alle, vokst opp i et kulturelt mangfoldig miljø hvor ulike strømninger, fra mange tider og enda flere steder, blander seg promiskuøst, uten mål og mening. Det kulturelle mangfoldet i denne typen samfunn kan ganske enkelt ikke reduseres til et etnisk mangfold.

I likhet med etnisitet og kultur, er identitet et ord som ofte brukes skjødesløst og upresist. Som personer har vi et stort antall identiteter, og den mest grunnleggende er trolig kjønnsidentiteten. De fleste av oss tilhører dessuten en bestemt aldersgruppe, en samfunnsklasse, et språkfellesskap, et verdifellesskap, et politisk fellesskap og en stat.

Disse mange måtene å identifisere seg på, er bare delvis overlappende. Det vil si at to personer kan tilhøre samme språkfellesskap uten å tilhøre samme stat, samme politiske fellesskap uten å dele religion, samme stat uten å ha felles etnisk bakgrunn osv. Når man snakker om personers identitet, må man derfor være omhyggelig med å presisere hvilken identitet det er snakk om. Dette gjøres sjelden i offentlig ordveksling, hvor "identitet" nærmest er blitt gjort identisk med etnisk identitet, og hvor det skandaløst forutsettes at etnisk identitet henger uløselig sammen med en rekke andre del-identiteter.

Dette medfører også ofte en form for kulturterrorisme idet personer som tilhører en bestemt etnisk identitetskategori forventes -- ja, ofte presses -- til å slutte opp om bestemte kulturelle symboler, verdier osv. Fra antropologisk forskning i multietniske samfunn kjenner vi mange eksempler på personer som f. Et samfunn som ikke tillater en slik variasjon på det individuelle plan, er et autoritært samfunn.

Akseptering av minoriteters rett til kulturell identitet må aldri gå på bekostning av individenes rett til å slippe denne kulturelle identiteten. Multikulturalismen er et, riktignok velment, forsøk på å skape skarpe grenser der det i utgangspunktet bare finnes gråsoner, blandinger og glidende overganger.

Riktignok kan de fleste mennesker påberope seg en etnisk identitet som er skarpt avgrenset i forhold til andre etniske identiteter ens forfedre var enten norske eller pakistanske eller finske osv. Menneskerettighetene og "Baywatch" er en del av det kulturelle repertoar for mange nordmenn selv om de ikke er skapt av nordmenn. Og det ville være like idiotisk å anklage nordmenn for kulturelt forræderi fordi de er for menneskerettigheter og spiser på kinarestaurant, som det ville være å beskylde en pakistaner for kulturelt svik og diagnostisere ham som identitetsforvirret fordi han spiser svinekjøtt og drikker vin.

Mange tilpasninger er mulige, og mange blandinger forekommer uten at individene av den grunn blir "identitetsløse". Kristendommen og "kulturelle røtter" Selv om den obligatoriske kirkegangen ved semesterslutt er gudsjammerlig kjedelig for de fleste skolebarn og for ikke så rent få lærere , og selv om bibelhistorien i flere og flere tilfeller må fortelles som de rene eventyr med mindre læreren skal hykle til den store gullmedaljen, er det en sterk opinion, ikke minst blant landets sosialdemokratiske makthavere, for at kristendomsundervisningen i skolen skal fortsette.

Dette begrunnes ikke med den samlede befolkningens enestående kristne aktivitet som ikke kan påvises, uansett hvilken statistisk metode man velger , men med henvisning til "våre kulturelle røtter". At kristendomsforkjempernes praksis ikke nødvendigvis er spesielt kristen, er lett å se i utdanningsministerens tilfelle; meg bekjent er det sjelden at han vender det annet kinn til -- iallfall i offentlig debatt og politisk konkurranse.

Det blir i denne sammenhengen påstått at det er viktig å "kjenne sine kulturelle røtter", og at mennesker med solid kjennskap til og trygghetsfølelse knyttet til sin egen kulturelle tradisjon er mindre mottagelige for diskriminerende holdninger overfor fremmede, enn andre. Hvorfor skulle det være tilfellet? Det virker langt mer sannsynlig at mennesker som er innsauset med én bestemt kulturell tradisjon mister evnen til å forstå andre tradisjoner på sine egne premisser.

Det var neppe mangelen på kulturell selvtillit som gjorde nazistene til jødehatere og rasister, kanskje tvert imot. Mye kan sies om de såkalte røttene som knytter mennesker til fortiden. Blant annet kan det påpekes at botaniske metaforer ikke nødvendigvis er de beste for å beskrive mennesker, og at historiene om fortiden alltid har en ideologisk slagside, og at de i verste fall forfaller til de rene løgnhistorier se ev. Når det gjelder historieundervisningen i skolen, må det bemerkes at mange historier kan velges om fortiden, og at synet på fortid og nåtid er avhengig av hvilke historier som velges ut.

I et sant pluralistisk samfunn må elever lære ulike, komplementære historier for å forstå at sannheten om fortiden ikke bare er én. De må lære om den industrielle revolusjon, men også hvordan den var avhengig av slaveriet i koloniene; de må lære om USAs frigjøringskrig, men også om massakrene på indianere; de må lære om vekst og velstand i det tyvende århundres Europa, men også om utpiningen av koloniene i tropiske strøk.

Historiene om nasjonens "fødsel" sic og heroiske kamp for anerkjennelse i Norges tilfelle uløselig knyttet til mantraene , , har en politisk integrerende funksjon ettersom de skal bidra til å skape lojalitet til nasjonalstaten og patriotisk sinnelag hos innbyggerne.

Slike historier kan være nyttige også for norske barn av utenlandske foreldre, som riktignok ikke har noe etnisk fellesskap med nordmennenes forfedre, men som kan ha godt av å kjenne de politiske opphavsmytene i landet de bor i -- selv om historiefagets innretning også i høy grad kan diskuteres. Når det gjelder historiene som fortelles om Jesus og hans disipler, er den oppdragende funksjonen mindre tydelig. Svært mange barn har foreldre som ikke er kristne og som neppe ville ha protestert dersom kristendomsfaget ble tatt ut av skolen.

På den annen side har mange religiøse myter herunder mange av de jødiske og kristne en betydelig estetisk verdi, og de kan stimulere til moralsk tenkning. Et fag som har elementer av etikk og estetikk kan godt forsvare sin plass i skolen i et pluralsamfunn som Norge, men det bør ikke være et diktatorisk og misjonerende fag som bare representerer én av de mange livssynsgruppene som lever i landet.

En verdslig skole og pluralisme Skolen har til oppgave å produsere likhet på visse områder, og striden står om hvilke. Historiefaget produserer, i og med sin nasjonalistiske innretning, en felles politisk identitet.

Vi sklir fra hverandre, vi har blitt et kaldt og egoistisk samfunn. Jeg vet ikke engang hvor jeg skal starte! Takk for at dere stod opp mot Mannegruppa Ottar og viste meg hva samhold er. Dere er helt fantastiske.

Takk til Jackson for alle den gode kosingen din og de fine smilene dine. Du er en flott hund. Jeg har garantert glemt noen, men dere vet godt hvem dere er alle sammen. Vi er i , tenk det,- og folk er fortsatt imot homofili.

Det er bare et menneske som elsker et annet menneske. Det ser ut som verden har glemt hva som er viktig; nemlig samhold. Det er ikke alle som vet at det finnes noen der ute som gjerne vil feire jul med ensomme sjeler. Det er dette julen handler om, tenker jeg. Likestilling handler om mer enn fysiske forskjeller mellom kvinner og menn.

Likestilling handler om like muligheter for alle, og det er akkurat derfor det kalles likestilling. Alt vi har kjempet for. Begge har faktisk et ansvar, men hvordan det fordeles er opp til hvert enkelt par. Og, har du glemt de mindre feminine kvinnene, eller eksisterer de ikke i din verden? Hva med homofile med barn? Det kan vi ikke forandre,- ikke fysisk. Enda, la oss se hva fremtiden bringer.

Don't worry, I got your back! Du finner alle alternativene her. Det kan du finne hos Mittnavnesmykke. Og en egen kategori med julegavetips. Og selvsagt, min personlige favoritt. De har til og med "what to get a guy," - hvor kult? Denne fine passer sikkert til ball!! Herregud, hva hadde jeg ikke gjort for disse to.

Her er en link direkte til alle festkjolene! Handlingen er den samme! Fordi det er det ikke. Hvor ble det av dere, forresten? Det letteste er ikke alltid det beste. Vi lever i en verden der mennesker blir drevet av Janteloven.

Og tro det eller ei, jeg vet godt hvem dere er. Men takk, flere lesere til meg! Hun ble hengt ut, direkte og indirekte av andre ansatte. Hvis noen ser bra ut eller tegner en awesome tegning- si det til dem! Men, jeg trenger hjelp fra dere. IKKE slutshame eller bodyshame noen. Vi er alle ulike, noen har stor mage, andre har store pupper. Jeg gikk 1,2 mil her om dagen i denne varmen, tre timer, og uten vann. Gjett hvem som ble dehydrert og var sjeleglad for litt vann!

SKAM har tatt Norge med storm. Jeg hadde en episode her en dag med en fyr som over tid har plaget meg med spydige kommentarer, og gjentatte ganger har jeg sagt til han at jeg liker det ikke, jeg synes ikke noe om kommentarene hans. Vet du hva jeg er lei? I want to talk about what happened without mentioning how much it hurt.

There has to be a way. To care for the wounds without reopening them. To name the pain without inviting it back into me. Av og til ser jeg opp fra min egen mobil, og det er da jeg ser hvor opptatt folk rundt meg er med sine duppeditter. Den gikk til din nye kule iPhone 6. Ved siden av oss satt det enda en liten familie, og mor og far var begge opptatte av hver sin iPhone. Er det dette verden har kommet til?

Hvis du blir avvist, vennligst ikke kall jenta for hore. Det betyr IKKE at hun har "uka si. Vi elsker klemmene deres! Men ikke overdriv, da. En person bestemmer over sin egen kropp, over hva som bruker av den, hvor mye og hvor lenge. Et foster bruker av kroppen til en kvinne; det bruker noens kropp. Dere tror ikke dette er et gjennomtenkt, modig og modent valg allerede? Ikke sett verden tilbake i tid.

Jeg er heldig, fordi jeg kan dokumentere det og fjerne ti dager. Likevel frustrerer det meg, jeg blir engstelig og frustert og lei meg for at jeg ikke klarer det like bra som "alle" forventer. Alle er ikke like heldige som meg. Dere kan ikke kaste elever ut av skolen fordi de ikke lever opp til alle forventninger. You, with your words like knives And swords and weapons that you use against me You have knocked me off my feet again Got me feeling like a nothing You, with your voice like nails on a chalkboard Calling me out when I'm wounded You, picking on the weaker man Well you can take me down with just one single blow But you don't know, what you don't know Someday I'll be living in a big ole city And all you're ever gonna be is mean Someday I'll be big enough so you can't hit me And all you're ever gonna be is mean Why you gotta be so mean?

Det er mange som har en skremmende holdning til dette med voldtekt. Og ingen av oss vet hva som faktisk har skjedd med mindre vi er personen som har blitt utsatt selv. Det hender, men i utgangspunktet burde vi tro offeret. Jo, det er ting som;. Eller teksten til Blurred Lines. Eller om offeret hadde drukket. Porno som fremmer voldtekter.

Keep that in mind. For dette er et vanskelig tema og det er vondt for mange. Og hvis du ikke tror offeret; hold kjeft. Ellers bidrar du bare til denne kulturen jeg beskrev over. Vet du i det hele tatt hva en hore er? Og skjeller ut jenter. Kanskje hun bare liker sex? Det ender bare med grining, og det vil vi ikke ha noe av. Bare vis at du er der. Si i fra at "hey, du kan snakke med meg. Er det snakk om angstanfall, er det hundrevis av metoder som funker fra person til person.

Hvis personen er SINT, og skriker at du skal holde deg unna, ville jeg trukket meg unna til personen hadde roet seg med mindre han eller henne er i fare for eget liv. Ikke reager med sinne hver gang en person som sliter dytter deg unna. Han eller hun vil mest sannsynlig ikke skade deg eller plage deg med sine problemer. Hver detalj er viktig. En liten gutt pleide å kalle henne for Emil, fordi han ikke fikk det til å stemme; Emilie var et jentenavn.

Da jeg var 10 år gammel spurte jeg mamma om jeg kunne bytte til et guttenavn, men hun sa så klart nei. Det sluttet ikke, det ble verre. Hele skolen sto klistret inntil vinduene for å se dem kysse. Svaret jeg fikk var "vel, det kom jo ikke som noen bombe. Jeg starter i januar. Du skal få dokumentere hele greia. Du er med på det? Det er ikke så mange mennesker ute til tross for at det er en fredag formiddag, men det er helt greit, det gir oss mer frihet til å ta bilder.

Mens vi går fortsetter praten, Emilie har mye å fortelle. Hvorfor lager de ikke doer for alle? Hun slet psykisk i noen år og ble veldig innesluttet. Det er bedre nå. Hun er ikke innesluttet og redd lenger, tvert imot.

Rådet hennes er å stå opp for seg selv uansett hvor slemme mennesker er. Men uansett, dette er en liten smakebit av min nye, og minste- fotomodell! De menneskene hele verden forlot. De menneskene som ikke har noen. De menneskene som hele verden snudde ryggen til. Jeg gjorde det fordi jeg var glad i deg. Men hvor var du? Hvor var vi da gutten som alltid satt bakerst i klasserommet ikke hadde noen? Da han gikk alene til kantina- hvor var vi? Hvor var vi da gutten i tredje sultet seg slik at ribbeina stakk frem og ryggraden aldri hadde sett spissere ut?

Hvor faen var vi? Vis omtanke og respekt for hverandre. Personlig synes jeg den er overvurdert, men jeg som du har mine grunner til alt.

De vil nok gjerne, men har ikke alltid mulighet. Kanskje disse tipsene er noe for deg, hvis du sliter med nettopp det?

Og hey, kanskje sammen med kakaoen? De har den beste reklamen, sant?? Hei, mine venner og ikke-venner! Vi er alle venner her. En kan ikke knipse med fingrene og forvente at alt er bra.

Lytt til kroppen din. I morgen er en ny dag, og du er en ny og bedre deg i morgen. Enten det er en psykolog, mor, far, en venn eller en hund- fortell det til noen. Verden hater deg ikke. Kvitt deg med giftige folk.

Jeg vil si takk. Takk til det musikalske geniet og det kunstneriske talentet ingen ser. Ja, du har ytringsfrihet, men den er ikke fullstendig. Mobbing er ikke greit, uansett. Det er viktig, fordi de er mennesker. De er som deg og meg.

Her sitter vi i lille, rike Norge og har det godt, varmt og trygt. Et hjem ja, du unner vel kanskje alle et hjem? Dessverre er ikke dette realiteten hos alle. Tenk om det var vi som trengte hjelp, og ingen kom. Jeg er feminist og kjemper ikke bare for meg og mine, men for andre kvinner - og menn- som ikke har rettighetene jeg har i andre land.

Jeg kjemper for en likestilling verden over, og ikke bare her i Norge. Jeg kjemper for en verden der kvinner og menn ikke blir voldtatt. Og hun er DAME!!! Fuck off, jeg er ikke en hund. Oh, where to start. Kan du ikke fortelle den marokkanske jenta som ble voldtatt og tvangsgiftet bort til overgriperen at du ikke trenger feminisme? Du ville valgt livet. Det er ikke tabu lenger, og derfor snakker folk. Men det er ikke alltid vi velger hvordan en eventuell reaksjon blir.

Noen er deprimerte for gode grunner, andre har ingen. Det er tingen med depresjon; Du bestemmer det liksom ikke. Det er ikke et valg. Nei, det er det ikke. Jeg klarer meg fint selv, og har ikke noe behov for bekreftelse av deg. Noen gutter har denne holdningen om at vi jenter trenger dem. At vi er svake og "needy," og at de kan snakke til oss som de vil.

Jeg liker kroppen min, hva du syns om den er irrelevant. Jeg bor i den, ikke du. Har det falt deg inn? Du er den desperate, I'm sorry for you. Nei, feminister hater ikke menn. De mener ikke at alle menn er voldtektsmenn eller onde. Og ja, feminister vil ha likestilling. De har vel sine grunner. Som sagt, noen er ekstreme. Det tristeste med hele kampanjen er at damer legger ut bilder av at de ikke trenger feminisme fordi "jeg liker at menn gir meg kompliementer om kroppen min.

Hva tror dere feminisme er, egentlig, kvinner av tumblr-kampanjen? Se bak de ekstreme, og plukk ut alt det gode som har blitt til. Han lager sjokolademelk til meg. Vi fant ingen kurv som om det forklarer alt. Men det var en fin tur. Og er akkurat passe varmt. Jeg klager mye, men det er fordi verden er urettferdig. Lillebroren min spurte meg hva forskjellen fra jenter som selger kroppen sin for sex foran kamera og jenter som er prostituerte er.

Vi kom frem til at den eneste forskjellen er kameraet. Hvordan er det greit, og hvorfor vil noen se jenter bli mishandlet?

Det er ikke rart jeg reagerer. Men hva med nytelse? Hva med det som er rett og galt? Dette med pornografi, homofili? Jeg laget min egen versjon i form av et bilde, der jeg tar AV meg sminke. I dag gjorde USA noe historisk. I dag jubler vi for USA!! Han kommuniserte, og jeg som satt plassert bak ja, jeg satt. Tror ikke dette er jobben for meg heller, kanskje i fremtiden..

At mat var min verste fiende. At jeg skulle skjerpe meg, eller at jeg var oppmerksomhetssyk. Takk for at du aldri ga meg opp. Det ender alltids godt, selv om det tar tid. Takk for at du var der for meg. Jeg vet du jobber med mange barn, og jeg vet at du tar deg tid til hver og en av dem. Du fortjener en million takk. For meg, utmerket du deg. Hvordan alt er mulig.

Det er en Skoda-reklame. Dette er heller ingen pornofilm Og denne er vel kanskje aller verst. Dette er IKKE greit. Jenter er ikke objekter og det er veldig synd det er slik noen tenker. Livet mitt er snart over. Dere er unge og har hele livene deres foran dere. Vilde hadde kreft, og hun blogget om det her. Vi hadde dette til felles og ble kjent over internett.

Hvis du er jente og kaller en annen jente for hore- er det du som er problemet. Hvordan forklarer man egentlig det til noen? Du sliter- og de forlater deg.