Sex i kveld gutter i homoseksuell norge

sex i kveld gutter i homoseksuell norge

Med internett ble cruising i høy grad avløst av nettmedier. Kontakten gikk fra gaten og hjem foran datamaskinen. Men med mobilapper er det igjen ute på gaten, forteller Møller. Cruising har kommet ut i byen igjen. Dermed er sirkelen sluttet. Man ser noen på gaten og tenker: Så skrur man på Grindr og finner ham.

Så cruising har på den ene siden «vendt tilbake» til gaten, men likevel på en måte som er veldig annerledes, siden den er betinget av moderne teknologi. Cruising er ikke like avhengig av de subtile kodene og blikkene, men har samtidig til en viss grad blitt avgrenset til å foregå via disse appene. Tinder fantes ikke, og det var en del motstand mot digital intimitetskultur. Jeg var interessert i å undersøke hvordan homser bruker denne appen, sier Møller, som selv er homoseksuell.

Gjennom intervjuer med brukere og ved å se dem over skulderen mens de brukte den, observerte Møller hva appen betyr for homokulturen. Andrew Shield, som selv forsker på bruken av Grindr, har også lest Møllers studie. Ifølge Shield, som er ph. Ifølge Kristian Møller er det fortsatt flere aspekter som bør undersøkes omkring Grindr og lignende apper.

For eksempel viser studien hans at brukerne av Grindr har funnet på overraskende måter å omgå appens begrensninger ved for eksempel å bruke kodeord når de chatter. Chem-sex er en betegnelse for sex-fester der det inngår spesielle euforiserende stoffer, «chemicals». Men hvilken rolle Grindr spiller i forhold til utbredelsen av chem-sex, må andre studier kartlegge.

Møller interesserer seg særlig for «moral panics» og «dating apocalypse». Disse begrepene dekker over ideer om at medier som Grindr ødelegger evnen vår til å være intime, eller at de bidrar til å spre bruken av narkotika. Det vil han undersøke nærmere. Bare et oppriktig nysgjerrig utgangspunkt kan skape kunnskap som kan hjelpe de som blir studert.

Det er mitt grunnleggende prinsipp, sier Møller. En undersøgelse af hook-up apps og homoseksuelle mænds intimitetskulturer PDF. Mange som bruker Grindr, er allerede i forhold. Eskild Heinemeier journalist, videnskab.

Mye mer enn sex Andrew Shield er ph. Disse tre definisjonene av homofili eller homoseksualitet kan vel alle virke rimelig fornuftige og velbegrunnede, men de er altså ganske forskjellige. I større befolkningsundersøkelser resulterer de i høyst ulike anslag over forekomst av seksuell orientering. Vanligvis finner man størst prosentmessige utbredelse av orientering mot eget kjønn når det legges en følelsesmessig definisjon til grunn.

Lavest prosentsats finner en når det opereres med den identitetsmessige definisjonen, mens tallet ut fra en atferdsmessig definisjon ligger et sted midt imellom. For eksempel viste en undersøkelse fra USA at det blant voksne personer var 8 prosent som var følelsesmessig tiltrukket av personer av eget kjønn, 6 prosent var atferdsmessig homoseksuelle, mens bare 2 prosent var homoseksuelle ut fra en identitetsmessig definisjon. I tillegg til dem som selv definerer seg som homoseksuelle, er det altså en del som har hyppig seksuell kontakt med personer av eget kjønn, og enda flere som har lyst til det.

Savin-Williams viser også til en norsk undersøkelse. Her fant man enda større forskjeller, og da særlig mellom de to første gruppene: En følelsesmessig definisjon ga en utbredelse på 15 prosent men her flere blant kvinner, 21 prosent; menn 9 prosent , mens den atferdsmessige definisjonen resulterte i et anslag på 7 prosent.

Ut fra den identitetsmessige definisjonen ble utbredelsen anslått til 5 prosent av befolkningen. At det både ut fra den følelsesmessige og den identitetsmessige definisjonen var vesentlig flere med en orientering mot personer av eget kjønn i Norge enn i USA — selv om det var noenlunde lik prosent i de to land som oppførte seg homoseksuelt — kan trolig skyldes en mer tolerant og ikke-diskriminerende holdning til homofile i vårt land enn i deler av USA.

Artikkelen til Savin-Williams tar også opp mulige negative konsekvenser av å være homofil, sett ut fra de tre ulike definisjonene. Det har vært antatt at homofili ofte fører til psykisk mistrivsel, enten fordi denne legningen — ifølge tidligere oppfatninger — i seg selv ble sett på som en form for psykisk lidelse, eller som de fleste i dag mener, at det stadig fins fordommer «homofobi» mot homofile i brede lag av befolkningen, kanskje særlig blant de eldre.

Resultater fra tidligere forskning, som har blitt tatt til inntekt for større psykisk mistrivsel blant homoseksuelle, er en hyppigere forekomst av selvmord i denne gruppen. Litteraturgjennomgangen til Savin-Williams viser imidlertid at dette stort sett bare gjelder for en av definisjonene, nemlig den atferdsmessige.

Nærmere analyser viste imidlertid at dette bare gjaldt de atferdsmessig homoseksuelle som hadde startet meget tidlig i livet, og som hadde hatt mange skiftende partnere. Da man sammenlignet selvmordstallene for denne undergruppen med tall for hyppighet av selvmord blant heterofile som også hadde startet meget tidlig på en stor og omskiftelig seksuell aktivitet, viste det seg at det ikke var noen klar forskjell i selvmordshyppighet i de to gruppene.

Savin-Williams konkluderer derfor med at det neppe er homoseksualitet — uansett definisjon — som er forbundet med psykisk mistrivsel og økt selvmordstendens. Derimot kan det se ut til at det er en impulsiv og promiskuøs seksuell atferd som øker risikoen for selvmord hos både homofile og heterofile.

Current Directions in Psychological Science, 15, 40— Nederlandske forskere har brukt Internett for å behandle en gruppe menn med seksuelle vansker, som tidlig sædavgang og problemer med å få reisning. Behandlingsresultatene er gode, men studien opplevde stort frafall. I kjølvannet av det banebrytende arbeidet til seksualforskerne Masters og Johnson på tallet er det blitt utviklet en rekke godt utprøvde behandlingsformer ved seksuelle vansker.

Grunnprinsippene for denne typen behandling er blitt så standardiserte at en gruppe forskere i Nederland ønsket å tilby behandling til menn via Internett.

Det er her tale om et behandlingsforsøk der terapien utelukkende skjer via e-post. I forkant av undersøkelsen kontaktet forskerne en gruppe på 80 menn med seksuelle problemer. Forskere fryktet at det ved alvorlige seksuelle problemer kunne oppstå utilsiktede vansker ved å foreta behandling over Internett, derfor selekterte de bort menn som i tillegg til de rent seksuelle vanskene også hadde alvorlige psykiske problemer med sterk angst, depresjon eller andre sinnslidelser.

Forskerne utelukket også menn som — ifølge en spørreskjemaundersøkelse — hadde store problemer i sine parforhold, i og med at parterapi ble regnet som mindre egnet for behandling via Internett. Og endelig selekterte forskerne bort menn som hadde store seksuelle forstyrrelser og sterkt avvikende seksuell atferd. Etter denne utvalgsprosedyren satt forskerne tilbake med en gruppe på 40 menn.

Disse hadde stort sett ganske enkle og avgrensede seksuelle problemer: De resterende 10 hadde ulike problemer som for eksempel manglende orgasme, eller rett og slett angst for sex.

Hver enkelt av de 40 fikk tilsendt en rekke e-postmeldinger der det var vedlagt noen standardiserte instruksjoner knyttet til øvelser som erfaringsmessig virket godt på akkurat deres spesielle problemer.

I tillegg ble det via e-post gitt enkel individuell veiledning og tilbakemelding som svar på de rapportene mennene sendte inn angående virkningen av øvelsene, og hvilke problemer de eventuelt erfarte i den forbindelse.

.. jan Advarer gutter mot å selge sex: – Verken glamorøst eller gøy I sju år har åringen fra Nord-Norge solgt sex – i perioder opp til tre ganger i uka. Fikk fire sextilbud på en kveld . I Norge ble homoseksuelle handlinger mellom menn tidligere rammet av straffelovens bestemmelser om «utuktig. Tidligere har jeg sett på homfoil porno, men etter den kvelden bestemte jeg meg og for litt siden møtte jeg en gutt som jeg vet er homofil, og jeg syntes han var. jan Unge homofile gutter opplever at de blir overøst med tilbud om å selge kroppen I løpet av bare én enkelt kveld på nettstedet har tenåringsgutten Nesten alle mine homofile venner har fått tilbud om å selge sex gjennom Gaysir. Gaysir er et av Norges mest populære nettforum med brukere i uken.

Sex i kveld gutter i homoseksuell norge

LIVECAM FREE RIGA MASSASJE HOMOSEKSUELL

Sex i kveld gutter i homoseksuell norge